معرفی بازی موبایل Super Fowlst 2؛ مرغ پرنده

معرفی بازی موبایل Super Fowlst 2؛ مرغ پرنده

بازی موبایل Super Fowlst 2 داستان یک مرغ بامزه را روایت می‌کند که نه‌تنها پرواز می‌کند، بلکه با قدرتی که دارد به جنگ شیاطین نیز می‌رود. با معرفی بازی موبایل Super Fowlst 2 همراه زومجی باشید.