معرفی بازی موبایل Samsara Room؛ اتاق سامسارا

معرفی بازی موبایل Samsara Room؛ اتاق سامسارا

بازی موبایل Samsara Room مانند دیگر آثار استودیوی Rusty Lake شما را وارد دنیای عجیبی می‌کند و هوش شما را با معما‌های چالش‌برانگیز خود، محک می‌زند؛ با معرفی بازی Samsara Room همراه زومجی باشید.