معرفی بازی موبایل طراح باشی؛ جورچین باشی

معرفی بازی موبایل طراح باشی؛ جورچین باشی

در بازی موبایل طراح باشی، به عنوان یک طراح داخلی وارد خانه‌ مشتریان می‌شوید و با حل کردن جورچین، خانه آنها را طراحی می‌کنید. با زومجی همراه باشید.