معرفی انیمیشن کوتاه Player Two

معرفی انیمیشن کوتاه Player Two
انیمیشن کوتاه Player Two از زکری انتل، انیماتور آمریکایی، به رابطه‌ی دو برادر در سن رشد و تاثیر بازی‌های ویدیویی بر این رابطه می‌پردازد. با معرفی این انیمیشن ما را همراهی کنید