معرفی انیمیشن کوتاه Contact

معرفی انیمیشن کوتاه Contact

انیمیشن کوتاه Contact، ساخته‌ی کیتی ونگ، به مسئله‌ی ارتباط و دوستی انسان‌ها در عصر مدرن و تاثیر تکنولوژی بر آن می‌پردازد. با معرفی این انیمیشن ما را همراهی کنید.