مستر گلد هند و مستر ینکینز کاراکترهای داستانی بازی Cyberpunk 2077 خواهند بود

مستر گلد هند و مستر ینکینز کاراکترهای داستانی بازی Cyberpunk 2077 خواهند بود
به‌تازگی حساب کاربری توییتر Cyberpunk 2077 تو تصویر را منتشر کرده در جریان آن شاهد معرفی کاراکترهای داستانی مستر گلدهند و مستر ینکینز هستیم