مراحل فیلمبرداری فیلم The Batman هنوز متوقف است

مراحل فیلمبرداری فیلم The Batman هنوز متوقف است
با وجود انتشار خبرهایی مبنی بر از سرگیری تولید فیلم The Batman بدون رابرت پتینسون، اما گزارش جدید می‌گوید تولید این فیلم هنوز متوقف باقی مانده است.