مراحل تولید فیلم The Northman به کارگردانی رابرت اگرز در ایرلند آغاز شد

مراحل تولید فیلم The Northman به کارگردانی رابرت اگرز در ایرلند آغاز شد
پس از ماه‌ها تاخیر، سرانجام مراحل تولید فیلم The Northman به کارگردانی رابرت اگرز در ایرلند آغاز شده و همچنین ۲ بازیگر دیگر نیز به این فیلم اضافه‌ شده‌اند