مرآتی: نقطه به نقطۀ ایران موسیقی‌های متنوعی دارد

عضو شورای علمی سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران دربارۀ تنوع دوبیتی‌خوانی در کشور و نام‌های مختلف آن در بین اقوام ایرانی گفت.

نوشته مرآتی: نقطه به نقطۀ ایران موسیقی‌های متنوعی دارد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.