مذاکره ان هتوی برای نقش‌آفرینی در فیلم Lockdown

مذاکره ان هتوی برای نقش‌آفرینی در فیلم Lockdown

ان هتوی مشغول مذاکره برای بازی در فیلم Lockdown به کارگردانی داگ لیمان است که وقایع آن در دوران شیوع ویروس کرونا جریان دارد.