مدت زمان فیلم Wonder Woman 1984 مشخص شد

مدت زمان فیلم Wonder Woman 1984 مشخص شد
فیلم Wonder Woman 1984 قرار است حدود ۱۰ دقیقه طولانی‌تر از قسمت اول باشد و مدت زمانی تقریبا مشابه فیلم Batman v Superman خواهد داشت.