محمدرضا گلزار از دیروز تا امروز!

شهاب جعفرنژاد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به حضور و فعالیت محمدرضا گلزار در عرصه موسیقی که با انتقاداتی در میان فعالان این عرصه نیز همراه بوده، پرداخت.