محمدرضا شجریان: من مرگ هنرمندی چنین را باور ندارم

در آثار او صدای قلبی را می‌توان شنید که برای وطن و آزادی می‌تپد. کمتر هنرمندی را توان آن است که رنج‌ها و آرزوهای مردمش را در هنر خویش بازتاباند و ترجمه‌ی صادق و راستین زمانه خود باشد…

نوشته محمدرضا شجریان: من مرگ هنرمندی چنین را باور ندارم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.