محسن رجب پور: بلیت کنسرت را نمی‌توان سلیقه‌ای ارزان کرد

محسن رجب پور گفت: قیمت بلیت کنسرت‌ها تابعی است از یک سری مولفه و امکان اعمال نظر سلیقه ای وجود ندارد و نمی‌توان بدون محاسبات دقیق و برخی هزینه‌های تحمیلی، نرخ بلیت‌ را کاهش داد.

نوشته محسن رجب پور: بلیت کنسرت را نمی‌توان سلیقه‌ای ارزان کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.