مجید انتظامی: اگر پدرم زنده بود این روزها به او سخت می‌گذشت

مجید انتظامی: اگر پدرم زنده بود این روزها به او سخت می‌گذشت

نوشته مجید انتظامی: اگر پدرم زنده بود این روزها به او سخت می‌گذشت اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.