مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد

کتاب «مجموعه تصانیف علی‌اکبر شیدا» با گردآوری و بازنویسی صالح آسترکی از سوی انتشارات موسیقی عارف منتشر شد.

نوشته مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.