مت ریوز قراردادی چند جانبه با گروه تلویزیونی برادران وارنر امضا کرد

مت ریوز قراردادی چند جانبه با گروه تلویزیونی برادران وارنر امضا کرد
مت ریوز و استودیوی فیلمسازی وی در همکاری با گروه تلویزیونی برادران وارنر قرار است به تولید سریال و پروژه‌های دیگر بپردازند