مبارزه با پارادوکس منجر به کشته شدن یک شخصیت مهم شد

مبارزه با پارادوکس منجر به کشته شدن یک شخصیت مهم شد

در ادامه مجموعه هیجان‌انگیز The Flash، یعنی قسمت ۷۵۵، ما شاهد این هستیم که ایبارد ثاون در شکست دادن پارادوکس نقش بسیار مهمی دارد؛ اما درنهایت منجر به کشته شدن یک شخصیت مهم می‌شود.