مایکروسافت فروشندگانی که پیش‌فروش ایکس باکس سری ایکس را زودتر آغاز کنند، جریمه می‌کند

مایکروسافت فروشندگانی که پیش‌فروش ایکس باکس سری ایکس را زودتر آغاز کنند، جریمه می‌کند

شرکت مایکروسافت قصد دارد فروشندگانی که پیش‌فروش ایکس‌باکس سری ایکس را زودتر از زمان تعیین شده آغاز می‌کنند، جریمه کند.