ماریون کوتیار، جوئل اجرتون، ونسا کربی، مارک رایلنس و سباستین استن به فیلم The Brutalist پیوستند

ماریون کوتیار، جوئل اجرتون، ونسا کربی، مارک رایلنس و سباستین استن به فیلم The Brutalist پیوستند

ستارگان حاضر در جدیدترین فیلم بردی کوربت به نام The Brutalist مشخص شدند که در میان آن‌ها ماریون کوتیار، جوئل اجرتون، ونسا کربی و… به چشم می‌خورند.