مارول در مجموعه کمیکی Thor تغییرات زیادی در میولنیر ایجاد کرد

مارول در مجموعه کمیکی Thor تغییرات زیادی در میولنیر ایجاد کرد

در چند قسمت اخیر سری کتاب کمیک Thor، ما شاهد رخ دادن اتفاقات عجیب و خنده‌داری برای چکش مخصوص ثور بودیم؛ حالا مارول تصمیم گرفته که تغییراتی در میولنیر ایجاد کند.