مارول با انتشار تصویری از رویداد Enter the Phoenix، انتقام‌جویان فینکسی را نشان داد

مارول با انتشار تصویری از رویداد Enter the Phoenix، انتقام‌جویان فینکسی را نشان داد

شرکت مارول به‌تازگی با انتشار تصویر جدیدی از رویداد Enter the Phoenix، انتقام‌جویان فینکسی و همچنین لباسی مخصوصی را که برای آن‌ها طراحی شده، به مخاطبان نشان داد.