ماجرای درگذشت پوپک گلدره از زبان مهدی سلوکی

ماجرای درگذشت پوپک گلدره از زبان مهدی سلوکی

نوشته ماجرای درگذشت پوپک گلدره از زبان مهدی سلوکی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.