ماجرای تنورهای برقی که پرویز پرستویی برای اهالی هیرمند می‌برد

ماجرای تنورهای برقی که پرویز پرستویی برای اهالی هیرمند می‌برد

نوشته ماجرای تنورهای برقی که پرویز پرستویی برای اهالی هیرمند می‌برد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.