ماجرای تذکر رهبر انقلاب به سید جواد هاشمی به‌ خاطر یک نقش کوتاه منفی

ماجرای تذکر رهبر انقلاب به سید جواد هاشمی به‌ خاطر یک نقش کوتاه منفی

نوشته ماجرای تذکر رهبر انقلاب به سید جواد هاشمی به‌ خاطر یک نقش کوتاه منفی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.