لی ونل در حال مذاکره برای کارگردانی فیلم The Wolfman با بازی رایان گاسلینگ است

لی ونل در حال مذاکره برای کارگردانی فیلم The Wolfman با بازی رایان گاسلینگ است
پس از اینکه رایان گاسلینگ به فیلم The Wolfman پیوست، حال لی ونل در حال مذاکره با یونیورسال برای کارگردانی بازسازی این فیلم است