لژیون زووم با اولین حمله زندگی بری آلن را نابود کردند

لژیون زووم با اولین حمله زندگی بری آلن را نابود کردند

بزرگ‌ترین دشمنان فلش گروه Legion of Zoom را با هدف نابودی این اسپیدستر تشکیل دادند. حالا آن‌ها در اولین حمله خود تمام جنبه‌های مختلف زندگی بری آلن را مورد هدف قرار دادند.