لودینگ ۸۳: خریداری بتسدا توسط مایکروسافت، قیمت پلی استیشن ۵ و کرش بندیکوت

لودینگ ۸۳: خریداری بتسدا توسط مایکروسافت، قیمت پلی استیشن ۵ و کرش بندیکوت

در لودینگ ۸۳، از خریداری شدن بتسدا توسط مایکروسافت می‌گوییم، سری به مجموعه کرش می‌زنیم و در رابطه با بازی‌های زمان عرضه کنسول‌ها حرف می‌زنیم.