لودینگ ۸۲: ایکس باکس سری اس، قیمت بازی‌ها و تونی هاوک

لودینگ ۸۲: ایکس باکس سری اس، قیمت بازی‌ها و تونی هاوک

در هشتاد و دومین قسمت از لودینگ، از ایکس‌باکس سریز اس می‌گوییم، نگاهی به قیمت بازی‌ها می‌اندازیم و سری می‌زنیم به مجموعه بازی‌های تونی هاوک.