قسمت ۵ مجموعه Thor: بلک وینتر کیست و آیا خطرناک‌تر از او هم وجود دارد؟

قسمت ۵ مجموعه Thor: بلک وینتر کیست و آیا خطرناک‌تر از او هم وجود دارد؟

همان‌طور که قبلا هم عنوان شد، ثور، خدای رعد و برق در حال مبارزه با بلک وینتر است تا او را شکست دهد. اما در همین حین به حقایق بسیار بدتر و وجود یک تهدید کیهانی بزرگتر پی می‌برد.