قسمت اول مجموعه Death Metal: Trinity Crisis ماهیت واقعی رابین کینگ را آشکار کرد

قسمت اول مجموعه Death Metal: Trinity Crisis ماهیت واقعی رابین کینگ را آشکار کرد

در قسمت اول سری کتاب کمیک Death Metal: Trinity Crisis رابین کینگ توضیح داد که چرا به‌جای تبدیل شدن به یک بتمن، تبدیل شدن به یک رابین را انتخاب کرده است.