قسمت اول مجموعه Batman: Three Jokers، هدف اصلی سه جوکر را نشان می‌دهد

قسمت اول مجموعه Batman: Three Jokers، هدف اصلی سه جوکر را نشان می‌دهد

در قسمت اول سری کتاب کمیک Batman: Three Jokers، مشخص شد که این سه دلقک شرور دنبال چه چیزی هستند؛ چیزی که می‌تواند افسانه‌های شوالیه تاریکی را برای همیشه تغییر دهد.