فیلم | اهدای سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره فجر سی و هشتم

فیلم «شنای پروانه» به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.