فیلمی دردناک از بغض و اشک خبرنگار و بیمار سالمند کرونایی

فیلمی دردناک از بغض و اشک خبرنگار و بیمار سالمند کرونایی

نوشته فیلمی دردناک از بغض و اشک خبرنگار و بیمار سالمند کرونایی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.