فیلمبرداری فیلم The Batman به علت مثبت شدن تست کرونا یکی از اعضای تیم تولید دوباره متوقف شد

فیلمبرداری فیلم The Batman به علت مثبت شدن تست کرونا یکی از اعضای تیم تولید دوباره متوقف شد
برادران وارنر تایید کرد که تست کرونا یکی از اعضای تیم تولید فیلم The Batman مثبت شده و به همین علت مراحل تولید فیلم تنها پس از سه روز دوباره متوقف شده است