فلش برای آخرین بار در سری کتاب کمیک The Flash به مبارزه با ریورس فلش می‌رود

فلش برای آخرین بار در سری کتاب کمیک The Flash به مبارزه با ریورس فلش می‌رود

نبرد طولانی مدت بری آلن و ایبارد ثاون در مجموعه The Flash به نقطه اوج خود می‌رسد؛ آن هم زمانی که فلش، در طی مسابقه آخر و سرنوشت‌ساز خود، بزرگترین دشمنش را غافلگیر می‌کند.