فصل سوم کوییز آو کینگز شامل اولین تجربه داستانی بازی خواهد بود

فصل سوم کوییز آو کینگز شامل اولین تجربه داستانی بازی خواهد بود

در جریان فصل سوم بازی کوییز آو کینگز، شاهد یک بخش داستانی با حال و هوای کاراگاهی خواهیم بود که اتفاق جدیدی برای این بازی به‌حساب می‌آید.