فروش بازی Microsoft Flight Simulator از مرز یک میلیون نسخه عبور کرد

فروش بازی Microsoft Flight Simulator از مرز یک میلیون نسخه عبور کرد

براساس گزارش‌های منتشر شده، فروش بازی Microsoft Flight Simulator از مرز یک میلیون نسخه عبور کرد. همچنین آسوبو، سازنده بازی مشغول همکاری با مایکروسافت برای پروژه جدیدی است.