فروش بازی Fall Guys در استیم از مرز هفت میلیون نسخه گذشت

فروش بازی Fall Guys در استیم از مرز هفت میلیون نسخه گذشت
به‌نظر می‌رسد همچنان موفقیت بازی Fall Guys ادامه دارد؛ چراکه به‌تازگی استودیوی دیوالور دیجیتال اعلام کرد که فروش این بازی تنها در استیم از مرز هفت میلیون نسخه نیز عبور کرد