فروش اولیه بلیط های فیلم Tenet از «دانکرک» و «اینتراستلار» فراتر رفت

فروش اولیه بلیط های فیلم Tenet از «دانکرک» و «اینتراستلار» فراتر رفت

گزارش‌های جدید باکس آفیس نشان می‌دهند که در کشورهایی همچون بریتانیا،‌ استرالیا و حتی آمریکا پیش‌فروش بلیط‌های «تنت» کریستوفر نولان تا همین لحظه دو فیلم سینمایی قبلی او را از این نظر پست سر گذاشته است.