فروشگاه PSSTAR: خرید کنسول و بازی های ویدیویی

فروشگاه PSSTAR: خرید کنسول و بازی های ویدیویی

ستاره بازی ایران با سال‌ها فعالیت در حوزه بازرگانی خارجی و تأمین انواع محصولات مورد نیاز کشور که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود ندارد، اکنون ازطریق فروشگاه PSSTAR خدمات مختلفی را در زمینه فروش بی‌واسطه و با کیفیت محصولات بازی‌های ویدیوی ارائه می‌کند.