فرمان مرادی: امروز انتظار ما از دولتمردان بیشتر از هر زمان دیگری است

فرمان مرادی درباره وضعیت سازندگان ساز در دوران کرونا گفت: در شرایط عادی وضعیت زندگی و معاش سازندگان ساز چندان مناسب نبود و حال با شیوع ویروس کرونا و رکود شدید در عرصه موسیقی این شرایط نا بسامان دو چندان و بسیار نگران کننده است.

نوشته فرمان مرادی: امروز انتظار ما از دولتمردان بیشتر از هر زمان دیگری است اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.