فراخوان دوره پیش شتابدهی و شتابدهی مرکز نوآوری ایران زمین

فراخوان دوره پیش شتابدهی و شتابدهی مرکز نوآوری ایران زمین

فراخوان جذب طرح و ایده برای دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی مرکز نوآوری ایران زمین در پاییز ۹۹ سرآغاز فصل جدیدی از تلاش برای نوآوری در حوزه‌های مختلف فناوری است.