فالکون و وینتر سولجر دوباره لباس کاپیتان آمریکا را بر تن کردند

فالکون و وینتر سولجر دوباره لباس کاپیتان آمریکا را بر تن کردند

اخیرا شرکت مارول کامیکس تصویری را از سم ویلسون و باکی بارنز منتشر کرد که در آن شاهد این هستیم که این دو قهرمان، دوباره لباس کاپیتان آمریکای خود را بر تن کرده‌اند.