عکسی که محمدرضا گلزار از خودش و ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد

عکسی که محمدرضا گلزار از خودش و ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد

نوشته عکسی که محمدرضا گلزار از خودش و ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.