عکسی زیرخاکی که گلاره عباسی از ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد

عکسی زیرخاکی که گلاره عباسی از ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد

نوشته عکسی زیرخاکی که گلاره عباسی از ماه‌چهره خلیلی منتشر کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.