عکسی خاطره انگیز از بوسه ماه‌چهره خلیلی بر گونه مادربزرگ بازیگرش

عکسی خاطره انگیز از بوسه ماه‌چهره خلیلی بر گونه مادربزرگ بازیگرش

نوشته عکسی خاطره انگیز از بوسه ماه‌چهره خلیلی بر گونه مادربزرگ بازیگرش اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.