عکسی از کامران تفتی با ظاهری متفاوت در یک مسابقه تلویزیونی

عکسی از کامران تفتی با ظاهری متفاوت در یک مسابقه تلویزیونی

نوشته عکسی از کامران تفتی با ظاهری متفاوت در یک مسابقه تلویزیونی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.