عکسی از هوتن شکیبا در جشن حافظ با تندیس این مراسم سینمایی و تلویزیونی

عکسی از هوتن شکیبا در جشن حافظ با تندیس این مراسم سینمایی و تلویزیونی

نوشته عکسی از هوتن شکیبا در جشن حافظ با تندیس این مراسم سینمایی و تلویزیونی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.