عکسی از تیپ «آقازاده» معروف در جشن حافظ

عکسی از تیپ «آقازاده» معروف در جشن حافظ

نوشته عکسی از تیپ «آقازاده» معروف در جشن حافظ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.